آب و هوای تهران


درباره گروه صنعتی تل وان

این گروه صنعتی دارای ساختار گسترده تحقيقاتي و عملياتي به منظور بهبود و ارتقاء محصولات و خدمات همگام با تغييرات جهاني است و همواره با استفاده از دانش فني بومي و اتكا بر جوانان مستعد كشور اسلامي هدف خود را ورود به بازارهاي تجاری جهان به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی و راه اندازی خطوط تولید در کشورهای منطقه قرار داده است و همواره با حضور مستمر در نمايشگاه ها و همايش هاي خارج از كشور سعي در شناخت زمينه هاي ايجاد ارتباط علمي و تجاری با دیگر کشورها و رقبای خود دارد.

دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89 دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89 دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89 دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89 دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89 دریافت تندیس واحد نمونه صنعتی سال 89