انتخاب به عنوان تولید کننده برتر در نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران


دوازدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران که به عنوان بزرگترین رخداد صنعتی و تجاری کشور از تاریخ 4 الی 7 آبان ماه 1391 در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران ، با حضور جمع کثیری از شرکت های توانمند داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق بر پا گردید و فرصت بسیار مغتنمی بود تا شرکت های فعال در این صنعت ، دست آورد ها و تولیدات خود را در معرض بازدید دست اندکاران و متخصصان این صنعت قرار دهند و با در نظر گرفتن روند تقاضای بازار ها و سمت و سوی رشد این صنعت، فعالیت ها و نو آوری های آتی خود را هدایت نمایند. 

ضمنا لوح تقدیر و تندیس تولید کننده برتر از سوی آقای مهندس نامجو ، وزیر محترم نیرو به گروه صنعتی تل وان بر حسب کسب عنوان غرفه برتر در گروه تولید کننده گان این نمایشگاه اهدا گردید.

نظرات کاربران