دستگاه فروش اتوماتیک CD و DVD

طـراحی دسـتـگاهها با اسـتفاده از فـنرهای مـتفاوت امـکان فـروش کلیه مـحصولات از قـبـیل CD و DVD های بازی ، کارتن ، نرم افزار ، فیلم با پک های بلند ، ضخیم ، نازک و کوتاه را فراهم می آورد. اسـتـفـاده از آلیـاژ آهـن در سـاخـتار دسـتگاه، سیستم قـفـل سه زبانه، سرمایه گـذاری شـمـا را تـضـمین و خطرات سوء استفاده را به حداقل می رساند. شیـشه محدب دو جداره دستـگاه همانند ویترینی عمل می کند که موجب جذب مشتری و افزایش فروش می شود. در این دستگاه با وجود دو پانل جانبی امکان اجرای تبلیغات بر روی پانل های فلکسی منور نیز وجود دارد که موجبات فروش بیشتر و تبلیغات را در این دستگاه فراهم می آورد.

امکانات دستگاه های تِل وان
سیستم قـفـل سه زبانه
نمایش  ساعت و تقویم فارسی
قابلیت برنامه ریزی  زمان های روشن و خاموش بودن دستگاه به صورت اتوماتیک
قابلیت ارائه گزارش فروش به صورت آماری
انبار تعبیه شده در دستگاه جهت نگهداری محصول
امکانات قابل نصب دستگاه های تِل وان
دریافت گزارش از طریق رایانه و دستگاه چاپگر
کنترل و برنامه ریزی دستگاه از طریق تلفن همراه
قابلیت انتخاب یکی از زبانهای فارسی / انگلیسی بر روی دستگاه
ارسال گزارش فروش از طریق پیامک به تلفن همراه
نصب سیستم های مدار بسته تصویری و سخنگو به زبانهای فارسی و انگلیسی
قابلیت اتصال  چند دستگاه به یکدیگر جهت صرفه جویی در سیستم های دریافت و پرداخت  (Master/Slave)
نصب پرینتر بر روی پانل دستگاه جهت تهیه گزارش فروش
انبار فوقانی با صفحه نمایش LED و پانلهای تبلیغاتی جانبی
پانل های تبلیغاتی جانبی


محصولات مشابه

دستگاه فروش تنقلات و نوشیدنی سرد
دستگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی سرد
دستگاه فروش اتوماتیک کتاب
دستگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی گرم

نظرات کاربران