کنتور هوشمند برق تکفاز TE901-1

• قرائت و کنترل از راه دور AMI • پروتکل استاندارد M-bus و RS 485 • کلاس دقت 1 • ولتاژ نامی 230V • رنج جریان 10mA – 100A • طراحی بر اساس استانداردهای IEC62052-11، IEC62053-21 • پروتکل ارتباطی بر اساس استانداردهای EN13757-3 ، EN50470-3


محصولات مشابه

کنتور تکفاز الکترونیکی TE 100- s
کنتور تکفاز الکترونیکی TE100-B

نظرات کاربران