دستگاه فروش اتوماتیک CD و DVD
دستگاه فروش تنقلات و نوشیدنی سرد
دستگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی سرد
دستگاه فروش اتوماتیک نوشیدنی گرم
دستگاه فروش اتوماتیک کتاب
کنتور تکفاز الکترونیکی TE 100- s
کنتور تکفاز الکترونیکی TE100-B
کنتور هوشمند برق تکفاز TE901-1
شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی زبانه لاستیکی
شیر کشویی زبانه لاستیکی رزوه ای
شیر کشویی زبانه لاستیکی از جنس پلاستیک
شیر پروانه ای
شیر فشار شکن
اتصالات قابل پیاده کردن
شیر هوا تک محفظه تک روزنه ای
شیر هوا دو محفظه دو روزنه ای
صافی
شیر یک طرفه
Milan
Nilou
Lima
Vishan
درب آسانسور