شرکت های زیرمجموعه

شرکت تل وان تجارت ماشین

مطالعه بیشتر

شرکت تل وان پردازش مدار‎‎‏

مطالعه بیشتر

شرکت تتکا تأمین کالای ایرانیان

مطالعه بیشتر

شركت تل وان صنعت كوشا

مطالعه بیشتر
تل وان سامانه گستر

شركت تل وان سامانه گستر

مطالعه بیشتر

شرکت نوین ستاره کاسپین

مطالعه بیشتر
تل وان افزار پشتیبان

تل وان افزار پشتیبان

مطالعه بیشتر
تل وان سلامت گستر

شرکت تل وان سلامت گستر

مطالعه بیشتر

گواهینامه ها

گواهی تولید ماشین های فروش اتوماتیک

پروانه کاربر و علامت استاندارد تشویقی

ISO 9001:2008

پروانه کاربر و علامت استاندارد تشویقی

گواهی تولید ماشین های فروش اتوماتیک

مشاهده همه

مشتریان