واحد نمونه صنعتی سال


افتخار آفريني  تِل وان
انتخاب به عنوان واحد نمونه صنعتی سال 89
لوح و تندیس واحد صنعتی نمونه كشور روز ملی صنعت و معدن

نظرات کاربران